Inicio

Asociación no lucrativa de literatura cristiana fundamental

La Escritura

"Toda Escritura es inspirada por Dios…"

Posición

Fundamental, Independiente, Dispensacional

Ministerios asociados

Associació de Cristians Bíblics de Catalunya
Escola Cristiana Bíblica de Teologia
Església Cristiana Bíblica

previous arrow
next arrow
Slider

Inscrita en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídicas,
Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Sección 1ª, nº 16.762