Inicio

Asociación no lucrativa de literatura cristiana fundamental

Slide One

La Escritura

"Toda Escritura es inspirada por Dios…"

Slide One
Slide Two

Posición

Fundamental, Independiente, Dispensacional

Slide Two
Slide Three

Ministerios asociados

Associació de Cristians Bíblics de Catalunya
Escola Cristiana Bíblica de Teologia
Església Cristiana Bíblica

Slide Three
previous arrow
next arrow

Inscrita en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídicas,
Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Sección 1ª, nº 16.762